• SU barnehageåret 2021 - 2022

    14/10/2021

    Ta kontakt med SUs representanter om dere har forslag til aktiviteter utenom barnehages åpningstid.  

    Kontaktinformasjon til foreldrerepresentantene finner dere på My Kid (barnehagens interne kommunikasjonskanal)